Lomi Lomi massage

Hawaïaanse massage waarbij het holistisch principe centraal staat. Lange, vloeiende bewegingen worden ritmisch  uitgevoerd met handen en onderarmen, meestal met olie. Doel: blokkades opheffen in energiestromen en zo de algehele levenskracht en gezondheid bevorderen.