RKJ Ayurveda & Massage

Ayurveda is de traditionele gezondheidsleer van India. Bij Ayurveda ligt de nadruk op het voorkomen van ziekten, verjonging van het lichaam en verlengen van de levensduur. Ayurveda probeert de mensen te leren dat door een bepaalde levenswijze je niet alleen ziekten kunt voorkomen en verlichten of genezen, maar dat je tegelijkertijd meer inzicht kan krijgen in jezelf en de wereld om je heen. Het resultaat is dat je een lang en gezond leven leeft in harmonie waar je het uiterste uit kan halen.

Lichaam en geest
Ayurveda ziet het lichaam en de geest als één. Er is geen geestelijke gezondheid zonder lichamelijke gezondheid en andersom. Gedachten en gevoelens hebben dus evenveel waarde als symptomen van lichamelijke ziekten. Beiden zijn een gevolg van onbalans van de persoon. Bij Ayurveda is dus de hele levensstijl van belang.
Ieder mens is uniek
Omdat ieder mens uniek is moet het voorschrift voor de levenswijze ook uniek zijn en passen bij de persoon. Om gezond te zijn zou je dus bepaalde voeding middelen moeten gebruiken die goed zijn voor jouw lichaamstype. Je lichaamsbeweging moet ook specifiek voor jou geschikt zijn. Je lichaamstype bepaalt heel veel: je lichaamsbouw, je persoonlijkheid en zelfs hoe je omgaat met anderen.

Het woord Ayurveda bestaat uit ayur (afgeleid van ayus) wat leven betekent en veda, kennis of weten. Ayurveda is dus letterlijk de kennis van het leven. Het ayurvedische systeem beïnvloedde vele andere traditionele geneeswijzen over heel de wereld, waaronder de Griekse, Tibetaanse en Chinese. Binnen de ayurveda is alles opgebouwd uit 5 elementen (Mahabhuta’s): aarde (Pritvi), water (Jala), vuur (Teja), lucht (Vayu) en ether (Akash). Deze vijf elementen vormen de basis voor de 3 levenskrachten: Vata, Pitta en Kapha. De mens is een eenheid op basis van de drie levenskrachten, die doshas genoemd worden. Elk mens heeft één van deze drie levenskrachten als centraal thema, en dat noemen we de constitutie. Er zijn drie hoofdconstituties: de Vata, Pitta en Kapha constitutie. Deze constitutie is kenbaar in alle fysiologische processen en menselijke gedragingen.

De constituties binnen de ayurvedische geneeskunde
Vata wordt gesymboliseerd door lucht, en is samengesteld uit Akash en Vayu (ether en lucht). Vata staat voor beweging. Mensen met een vata constitutie zijn vaak erg kouwelijk, licht en smal gebouwd, bewegelijk, snel, subtiel en hebben een heldere geest. Wanneer vata mensen niet goed in hun vel zitten, zijn ze vaak angstig en hebben veel problemen. Pitta is de vuurconstitutie en is samengesteld uit Teja en Jala (vuur en water). Dit element staat voor transformatie. Mensen met een Pitta constitutie hebben het vaak warm, hebben vaak een vette huid en zijn ook licht in hun gewicht. Dit type heeft vaak veel commentaar. Kapha staat voor het aarde-element en is samengesteld uit Jala en Pritvi (water en aarde). Kapha staat voor structuur. Mensen met deze constitutie hebben het vaak koel in temperatuur, hebben veel spieren, hebben vaak een mooie huid, zijn stabiel, moedig, gemoedelijk en hebben weinig zorgen. Deze mensen werken vaak langzaam. Beweging en gezond eten is voor dit type belangrijk, want anders worden deze mensen snel dik. De meest belangrijke levenskracht bepaalt het uiterlijk en het innerlijk van de mens en wordt ook wel prakriti genoemd. Iedereen wordt met een unieke prakriti geboren, die een blauwdruk voor de persoon vormt.
De constitutie staat centraal in Ayurveda. De constitutie van een persoon geeft inzicht in het wezen van elk individueel mens.