Algemene voorwaarde

 • Gegevens van de cliënt worden genoteerd ten behoeve van de administratie. Daarna vindt de behandeling plaats.
 • Ontspanningsmassage zijn niet erotisch getint.
 • Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt en/of openbaar gemaakt.
 • Ayurveda Rotterdam is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Vriendelijk wordt verzocht om mobiele telefoons, uit te schakelen of op stille stand te zetten vlak voor aanvang van de massage en de schoenen in de gang te zetten. In overleg mag de mobiele telefoons aanstaan
 • Betaling dient gelijk na behandeling, contant te gebeuren, er is geen pin mogelijkheid. Bij voorkeur gepast betalen, omdat er weinig wisselgeld aanwezig is.
 • In geval van overmacht houdt Ayurveda Rotterdam zich ten alle tijden het recht voorbehouden om de afgesproken massagebehandeling te annuleren en op te schorten naar een later tijdstip, e.e.a. in onderling overleg.
 • Geef voor aanvang van de massage aan of je ergens last van hebt en of ik ergens rekening mee moet houden met betrekking tot je gezondheid, of andere zaken die van belang zouden kunnen zijn. Medicijngebruik en indien je onder behandeling bent van een arts, dien je vooraf te melden.
 • Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Ayurveda Rotterdam.
 • Massage bij een bepaalde ziekte kan eventueel wel, maar dan alleen met toestemming van de behandelend arts, therapeut en/of specialist.
 • Ayurveda Rotterdam is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel, in welk opzicht dan ook, aan het lichaam, naar aanleiding van een door mij uitgevoerde massagebehandeling. De massages die ik geef zijn niet medisch.
 • Indien je jonger bent dan 18 jaar, dan dient de ouder of verzorger toestemming te geven voor de behandeling. Je ben verplicht voor aanvang van de massage aan te geven of je minderjarig bent.
 • Bij Ayurveda Rotterdam is hygiëne belangrijk, ik verwacht dat van de klant ook.
 • Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang, ben ik genoodzaakt € 20,00- in rekening te brengen.
 • Bij annulering van een afspraak voor 24 uur voor aanvang, ben ik genoodzaakt € 10,00- in rekening te brengen.
 • De cadeaubon en behandelkaart kunnen alleen voor massagediensten worden ingewisseld bij Ayurveda Rotterdam. Deze is voorzien met een paraaf van Ayurveda Rotterdam en mag niet worden gekopieerd.
 • Disclaimer:
  De risico’s voor schade en gebreken, voortvloeiend uit het handelen tijdens werkzaamheden van de behandelaar van Ayurveda Rotterdam, zijn geheel voor risico van de cliënt.  Mochten er onverhoopt schadeclaims plaatsvinden, dan kunnen deze niet meer bedragen dan de kosten van de op dat moment uitgevoerde behandeling.